دستگاهای برش پلاسما

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

مشخصات دستگاههای برش پلاسما

کد محصول نام محصول ولت ورودی روش قوس ضخامت صفحه برش(mm) مدت ضمانت عکس
LGK 50 دستگاه برش پلاسما 50A میلران همراه با تورچ برش و رگلاتور 220 تکفاز لمسی Touch 1-8 12 ماه مشاهده
LGK 100 دستگاه برش پلاسما 100A میلران همراه با تورچ برش و رگلاتور 380 سه فاز بدون تماس Non-Touch 1-18 12 ماه مشاهده
LGK 120 دستگاه برش پلاسما 120A میلران همراه با تورچ برش و رگلاتور 380 سه فاز بدون تماس High-freqance 1-27 12 ماه مشاهده