کمپرسور های باد OIL-FREE

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

لیست قیمت و مشخصات کمپرسورهای باد OIL-FREE

کد محصول نام محصول تعداد موتور قدرت موتور مدت ضمانت عکس
6016 کمپرسور 300 لیتری OIL-FREE میلران با 3 موتور 1100W 12 ماه
6017 کمپرسور 250 لیتری OIL-FREE میلران در دو مدل ایستاده و خوابیده با 4 موتور 750W 12 ماه مشاهده
6018 کمپرسور 80 لیتری OIL-FREE میلران در دو مدل ایستاده و خوابیده با 2 موتور 750W 12 ماه مشاهده
6019 کمپرسور 80 لیتری OIL-FREE میلران در دو مدل ایستاده و خوابیده با یک موتور 1100W 12 ماه
6020 کمپرسور 60 لیتری OIL-FREE ایستاده میلران با یک موتور 750W 12 ماه مشاهده
6021 کمپرسور 50 لیتری OIL-FREE ایستاده میلران با یک موتور 750W 12 ماه مشاهده
6022 کمپرسور 40 لیتری OIL-FREE خوابیده میلران با یک موتور 550W 12 ماه مشاهده
× واتساپ