دستگاه جوشکاری اینورتری mosfet

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

لیست قیمت و مشخصات دستگاههای جوشکاری اینورتری (جوش معمولی ، الکترود)

(mosfet)

کد محصول نام محصول ولت ورودی الکترود مصرفی  وزن بدون لوازم Kg مدت ضمانت عکس
5001 رکتی فایر اینورتر مدل 180A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - mosfet) 220 تکفاز 2/5-3 6 18 ماه مشاهده
5002 رکتی فایر اینورتر مدل 200A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - mosfet) 220 تکفاز 2/5-4 7/5 18 ماه مشاهده
5003 رکتی فایر اینورتر مدل 220A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - mosfet) 220 تکفاز 2/5-4 8 18 ماه مشاهده
5004 رکتی فایر اینورتر مدل 250A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - mosfet) 220 تکفاز 2/5-34 12 18 ماه مشاهده
5005 رکتی فایر اینورتر مدل 315A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - mosfet) 220 تکفاز 2/5-5 13 18 ماه مشاهده
5006 رکتی فایر اینورتر مدل CELL 203 میلران | | همراه با کابل انبر(مخصوص الکترود های خاص)(mosfet) 220 تکفاز 2/5-4 8.5 18 ماه مشاهده
5007 رکتی فایر اینورتر مدل 400A میلران | | همراه با دو عدد کانکتور( دو ولوم - mosfet) 380 تکفاز 2/5-5 (5 دائم کار) 22 18 ماه مشاهده
5007 ترانس پرتابل مدل 200A میلران | | ( طرح اینورتر) همراه با کابل و انبر  220 تکفاز  2/5-3  19  18 ماه مشاهده
× واتساپ