دستگاهای جوشکاری با پوشش گاز آرگون (تیگ)

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

لیست قیمت و مشخصات دستگاههای جوشکاری با پوشش گاز آرگون (تیگ)

کد محصول نام محصول ولت ورودی  قطر ورق مدت ضمانت عکس
5023 دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 202A میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 220 تکفاز 7(mm) 18 ماه مشاهده
5024 دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 250A میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 380 سه فاز 12(mm) 18 ماه
5025 دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 400A میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 380 سه فاز 25(mm) 18 ماه مشاهده
5026 دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 200A پالس دار (چهار ولوم) میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 220 تکفاز 7(mm) برای جوشکاری با دقت بالا 18 ماه
5027  دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 250A پالس دار (شش ولوم) میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 220 تکفاز 10(mm) برای جوشکاری با دقت بالا 18 ماه
5028 دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 300A پالس دار (شش ولوم) میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 380 سه فاز 17(mm) برای جوشکاری با دقت بالا 18 ماه مشاهده
5029 دستگاه آرگون AC/DC مدل 200A میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 220 تکفاز 17(mm) مخصوص جوش آلمینیوم 18 ماه مشاهده
5030 دستگاه آرگون AC/DC مدل 300A آب خنک میلران همراه با تورچ آب خنک و اتصال (اینورتری) 380 سه فاز کار های سنگین مخصوص جوش سرسیلندر 18 ماه
5031 دستگاه آرگون AC/DC مدل 350A آب خنک میلران همراه با تورچ آب خنک و اتصال (موج مربعی) 380 سه فاز کار های سنگین مخصوص جوش سرسیلندر 18 ماه مشاهده
× واتساپ