دستگاهای جوشکاری با پوشش گاز آرگون (تیگ)

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

مشخصات دستگاههای جوشکاری با پوشش گاز آرگون (تیگ)

کد محصول نام محصول ولت ورودی  قطر ورق مدت ضمانت عکس
5027 دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 202A میلران همراه با تورچ و کابل و انبر اتصال (اینورتری) Mosfet 220 تکفاز 8(mm) 12 ماه مشاهده
5028 دستگاه دوکاره (آرگون - الکترود) مدل 400A میلران همراه با تورچ و کابل و انبر اتصال (اینورتری) 380 سه فاز 25(mm) 18 ماه مشاهده
5029 دستگاه آرگون (DC) مدل 200A پالس دار (چهار ولوم) میلران همراه با تورچ و کابل و انبر اتصال (اینورتری) 220 تکفاز 7(mm) برای جوشکاری با دقت بالا 18 ماه مشاهده
5030 دستگاه آرگون (DC) مدل 250A پالس دار (هشت ولوم) میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 220 تکفاز 12(mm) 12 ماه
5031 دستگاه آرگون (DC) مدل 300A پالس دار (هشت ولوم) میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 380 سه فاز 17(mm) برای جوشکاری با دقت بالا 12 ماه مشاهده
5033 دستگاه آرگون AC/DC مدل 200A نه ولوم میلران همراه با تورچ و اتصال (اینورتری) 220 تکفاز 17(mm) مخصوص جوش آلمینیوم 12 ماه مشاهده
5034 دستگاه آرگون AC/DC مدل 315A آب خنک میلران همراه با یونیت آب خنک و تورچ آب خنک و کابل و انبراتصال با کالسکه حمل (اینورتری) 380 سه فاز کار های سنگین مخصوص جوش سرسیلندر 12 ماه